استراحت کردن شاهرح استخری بعد از فیلم برداری سریال فاصله ها در یکی از محله های تهران و استقبال پرشور مردم از بازیگران این سریال!

شاهرخ استخری در پشت صحنه سریال فاصله ها

شاهرخ استخری در پشت صحنه سریال فاصله ها

سریال فاصله ها