تقدیر از بازیگران سریال فاصله ها

تقدیر از ارسلان قاسمی بازیگر سریال فاصله ها ( وحید )

تقدیر از ارسلان قاسمی بازیگر سریال فاصله ها

تقدیر از بهاره افشاری بازیگر سریال فاصله ها ( بیتا )

تقدیر بهاره افشاری بازیگر سریال فاصله ها

ادامه عکس ها از بازیگر سریال فاصله ها در ادامه مطلب

تقدیر از حسن جوهری بازیگر سریال فاصله ها ( فرهاد )
تقدیر از حسن جوهری بازیگر سریال فاصله ها