عکس ارسلان قاسمی در بین مردم و دوستارانش - این عکس بعد از اتمام فیلمبرداری سریال فاصله ها گرفته شده است! ارسلان قاسمی بازیگر خرسال سریال فاصله ها در نقش وحید می باشد!

عکس ارسلان قاسمی

عکس ارسلان قاسمی