این هم عکس هایی از شاهرخ استخری و پندار اکبری بازیگران سریال فاصله ها در نقش های سعید و نیما!

عکس شاهرخ استخری و پندار اکبری

عکس شاهرخ استخری و پندار اکبری

عکس شاهرخ استخری همراه با پندار اکبری

عکس شاهرخ استخری و پندار اکبری